Sprzątanie strychów – jak wywieźć dużą ilość odpadów?

Część śmieci nie powinna trafić do normalnego zbiornika na odpady komunalne. Powody tych ograniczeń są przeróżne – niekiedy odpady mają za duże rozmiary, czasem nie jest to zgodne z funkcjonującymi w naszym kraju przepisami. Jak radzić sobie z tymi problematycznymi odpadami? Możemy odwieźć je do pobliskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOKU-u. W każdej gminie powinien działać co najmniej jeden PSZOK, chociaż w najsilniej zaludnionych miejscowościach możemy niekiedy wybrać spośród wielu punktów. Niemniej jednak to rozwiązanie dostępne jest tylko dla osób, które dysponują sporą ilością niewykorzystanego czasu i swoim autem. Pozostali słusznie uczynią, wybierając wypożyczenie kontenera na odpady.

Remonty oraz sprzątanie strychów – kiedy wypożyczyć kontener na odpady?

Niestandardowe odpady wytwarzane są w trakcie różnorodnego rodzaju robót. Najczęściej są to przebudowa domu oraz – idzie z reguły o duże wolumeny gruzu, jak również pudeł po materiałach budowlanych. Wynajęcie kontenera będzie też dobrym wyjściem, jeśli postanawiamy o opróżnieniu strychu – wówczas zgromadzimy w nim wszystkie niepotrzebne od wielu lat sprzęty, niedziałające urządzenia i zbutwiałe meble. Prace remontowe czy sprzątanie strychów będą znacznie mniej uciążliwe, jeśli z okna mieszkania do kontenera poprowadzimy specjalny zsyp, który umożliwi bezpieczny transport odpady bez potrzeby wyczerpującego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Komu zlecić wywóz śmieci i sprzątanie strychów bądź piwnic?

Sprzątanie strychów i piwnic, ale również kontenerowy wywóz rozmaitych odpadów, to usługi świadczone m.in. przez firmę DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o ustalonej objętości, który ten przez okres wskazany w umowie napełnia odpadami budowlanymi czy też zalegającymi sprzętami. Kontener jest później odbierany z posesji, a jego zawartość przekazywana jest do miejsca, w którym będzie zutylizowana zgodnie z prawem.