Osuszanie murów po zalaniu powierz profesjonalistom

Nawet jeśli obiekt budowlany stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, że z biegiem czasu ściany będzie penetrować woda. Może się to zdarzyć także nagle z powodu podtopienia bądź w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a czasami pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w następstwie błędnie wykonanej lub osłabionej hydroizolacji murów.

Osuszanie ścian – najpierw ustalenie przyczyn

Wilgotne mury nie znaczą od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim powinno się zacząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak kuchnie, niewietrzone piwnice i łazienki pojawiająca się na murach pleśń jest częściej rezultatem przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty oraz mury budynków lub gdy doszło do zalania w wyniku powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już rolą zawodowców z zakresu hydroizolacji.

Metody osuszania ścian

Profesjonaliści, którzy mają obszerne kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od diagnozy przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Stanowi to podstawę do określenia najlepszych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki puchną i wykruszają się, a na murach wykwitają plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda wspina się w górę – czasami wręcz na kilka metrów. Zdarza się to nierzadko, przede wszystkim w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić odtwarzając hydroizolację poziomą murów, która wstrzyma podnoszenie się wilgoci ku górze. Kolejnym etapem, oczywiście po należytym przygotowaniu murów, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie murów polega niekiedy przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem doświadczonej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej papy termozgrzewalnej, mat bentonitowych bądź izolacji bitumicznej, a następnie nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Nierzadko potrzebne będzie także odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych części budowli, jak przepusty kabli, ściany żelbetowe i przepusty rur.