Ochrona osób i mienia, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Kliknij w to miejsce, żeby zlecić ochronę Kraków.

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest mnóstwo. Wśród nich znajduje się skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można także wykorzystać system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy pracującym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć rozmaite obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obiekt stałym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]