Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Skieruj się w to miejsce po więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze realizują mnóstwo zwykłych i specjalistycznych tłumaczeń na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie statystycznych obywateli, jak i różnych firm.

Mimo, iż online łatwo wyszperać darmowe platformy do translacji, wciąż nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest często obligatoryjne, np. jeśli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak wstępnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na cenę przekładu?

Elementy wpływające na końcowy koszt przekładu

Na to ile finalnie będzie kosztował cię przekład tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, na który bądź z którego chcemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (angielski, szwedzki) czy romańskich (hiszpański, włoski) będzie najczęściej tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (m.in. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest co do zasady o wiele tańsza niż tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład dokumentów handlowych, prac akademickich czy artykułów medycznych kosztuje więcej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, żeby trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji karygodnych pomyłek.
4. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Trzeba wspomnieć, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo paszport lub świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go stemplem ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie nadaje mu indywidualny numer oraz zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w razie niezbędności zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]