Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Uzyskaj więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia pracy czy też nauki w Polsce.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji czy Białorusi. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Dlatego żeby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]