Badania psychologiczne kierowców. Kto musi się im poddawać?

Badania psychotechniczne Bielsko Biała - usługi dla Ciebie.

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale też określenia cech psychologicznych jednostki, które potrzebne są do pełnienia określonych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, nierzadko mocno się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę strach ma wielkie oczy. Całość badań składa się z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, testów osobowościowych, wywiadu psychologicznego i testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Uwzględniają m.in: intro- oraz ekstrawersję, psychotyzm i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje miernik czasu reakcji, wirometr, stereometr, aparat krzyżowy i ciemnię. Testy nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy muszą nosić okulary, powinni jedynie pamiętać, aby zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. Przechodzić muszą je także osoby, które zamierzają wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek oraz na operatorów wózków widłowych. Trzeba dodać, że przejść je muszą też ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależy od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców chcących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Wystarczy poddać się im jedynie raz.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]