Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Pokaźna porcja wiedzy o metodzie kasowej. Przeczytaj koniecznie!

Przedsiębiorcy zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku fiskus nie docieka czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – dla kogo?

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Właściciele firm nieraz znajdują się w sytuacji, gdy muszą kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za dostarczone towary czy też wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się coraz częściej, nawet świetnie prosperująca firma może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na względzie sprecyzowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość naszych właścicieli firm, jednak muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi nie rekomendują przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają niewielkim biznesom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego pilnowania wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do stałego ich pilnowania, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Ale już przy kilkuset dokumentach nadzór przelewów wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem oraz redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]