Sprzedaż central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami rynku centrali telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które posiadają duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centralki telefoniczne – do czego służą?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osób dzwoniących, uprościć pracę firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala daje możliwość przyznania każdemu abonentowi wew. numeru dozwolonego, który zezwala na rozmowy zewnętrzne. Posiada również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.