Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Sprawdź, gdzie zamówić kontener na gruz

Nie wszystkie odpady powinny trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z składowaniem i transportem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem mieszkań, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]