Kursy pierwszej pomocy

W Polsce każdego roku ginie kilka tysięcy ludzi wyłącznie z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Reakcją na tak smutne statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego reagowania w chwili zagrożenia zdrowia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet są z pewnością o wiele wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia symulacji z zakresu pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Zagadnienia omawiane w czasie kursu, zależą od uzgodnień organizatora z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim pojawić takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku oparzeń chemicznych czy zawału mięśnia sercowego.