Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia względem sprawcy o naprawienie szkody. Również w razie krzywdy fizycznej ma prawo starać się o zadośćuczynienie. W wielu sytuacjach dochodzi do braku porozumienia między sprawcą szkody i poszkodowanym, z reguły odnośnie do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma duże doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, przede wszystkim od towarzystw ubezpieczeniowych. Przeprowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody osobowe, jak też szkody rzeczowe.

Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się zdecydować?

Warto postawić na kancelarię, prowadzącą już tego rodzaju postępowania – praktyka w sprawach odszkodowawczych będzie pomocna w kolejnych sprawach z tego obszaru prawa. Oferta kancelarii powinna być wszechstronna – rodzajów spraw odszkodowawczych jest wiele: może to być odszkodowanie za błąd medyczny, wypadek przy pracy lub komunikacyjny, jak również zadośćuczynienie za spowodowanie śmierci bliskiej osoby, szkody w pojeździe czy mieniu, wysokie koszty leczeniai wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszelkie wymienione wyżej rodzaje postępowań, a także sprawy dotyczące postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych, ubezpieczeń funduszy kapitałowych, umów ubezpieczeń na życie i świadczeń odszkodowawczych z polis OC. W ramach obsługi prawnej sporządza dokumenty, takie jak pozwy o odszkodowanie od ubezpieczyciela i inne (np. w sytuacji rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pozew cywilny o odszkodowanie od ubezpieczyciela należy złożyć w stosownym terminie – w przypadku szkód majątkowych najpóźniej do 3 lat od powstania szkody. W przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci bliskiej osoby przedawnienie takiego roszczenia upływa po 20 latach. Złożenie pozwu zalecane jest wówczas, gdy wcześniejsze działania (negocjacje ugodowe lub przedsądowe) nie przyniosły spodziewanego wyniku.