Adwokat z Krakowa – prawo imigracyjne, rodzinne i karne

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o rozwód, separację oraz podział majątku po rozwodzie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, redukcję, podwyższenie lub ustalenie kwoty alimentów,
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – reprezentacja oraz obrona pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, błędów w sztuce medycznej, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, a także wykroczeń,
prawie sportowym – doradztwo w negocjacjach transferowych i kontraktowych, przygotowywanie i sprawdzenie kontraktów zawodników oraz umów o sponsoring w sporcie, reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, a także przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Obsługa prawna obcokrajowców

Znaczącą część stanowi prowadzenie spraw związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno podmioty, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w odnalezieniu się w zawiłych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla obcokrajowców Kancelaria prowadzi sprawy związane między innymi z:
1. reprezentacją w postępowaniach o udzielenie czy też o przedłużenie zezwolenia na pracę na obszarze Polski,
2. reprezentacją w sprawach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych czy też zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, jak postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku czy też zastosowanie wobec niego aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a także inne postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje także wsparcie prawne w sprawach dotyczących potwierdzenia nadania, przywrócenia oraz posiadania polskiego obywatelstwa, jak również uznania za obywatela Polski. Z kolei przedsiębiorcom pragnącym zatrudnić cudzoziemców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą kompleksowym doradztwem w tym obszarze.

Siedziba:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08