Elementy instalacji telekomunikacyjnych – węzeł optyczny

Nie szukaj już więcej! Tu znajdziesz węzeł optyczny.

Dzisiejsze sieci komputerowe prawie za każdym razem wykonuje się z zastosowaniem światłowodów. Jest to skutkiem wyjątkowych cech tego przewodu – prędkości transmisji informacji oraz nieznacznych zakłóceń. Jak wiemy, instalacje tego typu nie mogłyby funkcjonować bez właściwych podzespołów pozwalających na przekaz danych i ich kodowanie. By zamontować taką sieć niezbędne są takie elementy jak multiswitche czy nadajniki optyczne, jak również węzły optyczne. Te ostatnie są kluczowe dla działania każdej sieci – umożliwiają wszak zmianę sygnału optycznego na elektryczny i dzięki temu dostarczenie dostępu do sieci krańcowym abonentom. Jak więc działają? Jakie parametry musi posiadać dobry węzeł optyczny?

Budowa węzła optycznego

Jak przed momentem wspomnieliśmy, węzeł optyczny przyjmuje sygnał optyczny, by emitować impuls elektryczny. Należy jednak nadmienić, że jego działanie nie sprowadza się tylko do tego, ponieważ węzeł optyczny może oprócz tego działać w drugą stronę. Pasmo, na jakim najczęściej funkcjonuje węzeł optyczny to od paru mHz do nawet 1 gigaherca. Dla sprawnego funkcjonowania węzła optycznego niezbędna będzie także właściwa osłona, chroniąca wrażliwe elementy w środku urządzenia przed kurzem, wodą i innymi zagrożeniami – zwykle zrobiona z metalu.

Parametry węzła optycznego

O tym, czy konkretny węzeł optyczny będzie odpowiedni, decydują określone cechy. Najistotniejsze jest pasmo pracy węzła oraz poziom sygnału – od tego zależna jest wszak liczba ostatecznych odbiorców, do których doprowadzi sygnał. Poza tym należy sprawdzić zużycie prądu – w dużym stopniu rzutuje to na koszty użytkowania węzła optycznego. Aby ustrzec się trudności przy naprawach sieci, dobrze także zwrócić uwagę na metody kalibracji węzła – dobrze, jeżeli pozwala na zdalną modyfikację wartości parametrów.

Siedziba:
GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.
ul. Schuberta 104
80-172 Gdańsk

Tel.: (+48 58) 382-33-49
E-mail: [email protected]